ICC Council

OVER DE 'INTERNATIONAL CERTIFICATION COUNCIL' (ICC COUNCIL)
  • Global Network Group registreert en certificeert op basis van de ISO 17024 en is mede om deze reden gehouden een waarborgcommissie te hebben. Global Network Group hecht eraan dat de waarborgcommissie onafhankelijk is. Om dit te borgen heeft Global Network Group de 'International Certification Council' (ICC Council) opgericht. De ICC Council is een in de UK geregistreerde organisatie. Haar specifieke taak is het opstellen, onderhouden en verbeteren van kwaliteitscriteria alsmede het integreren van deze criteria in de registratie en certificeringsprocessen van Global Network Group. Daarnaast houdt de ICC Council toezicht op het naleven en handhaven van de criteria.
  • ICC Council bestaat uit experts uit het veld binnen de specifieke registratie en certificeringsscopes.
  • Robert Tettelaar is managing director ICC Council.
  • Herman Vermeer is onafhankelijk voorzitter ICC Council.
  • Alle GNG agentschappen hebben een stemgerechtigde vertegenwoordiger in de ICC Council.
  • ICC Council differentieert naar regio's namelijk, de regio Europa (ECC Council | European Certification Council) en Afrika (ACC Council | African Certification Council).
  • Deze structuur borgt en garandeert dat de operationele uitvoering van de GNG registers geheel is gescheiden van de op de inhoud gebaseerde besluitvorming over de criteria voor de registratie en certificering.